Ingefära liniment 150 ml

Black Horse

Black Horse MSM Ingefära liniment har dubbel eekt.
Linimentet innehåller ingefära som tillsammans med MSM
verkar lugnande på hästens påfrestade leder, senor och
muskler. Först fungerar linimentet kylande, minskar
svullnader och värmestress. Den värmande eekten hjälper
att avlägsna vätska, upplösa muskelspänningar och
avkopplar muskler. Ingfäran har atiinammatoriska
egenskaper, och ökar blodcirkulationen. Ingefära innehåller
capsaicin naturligt och klassierad som dopingmedel.


Bruksanvisning: Massera hästens muskler och ben med
MSM Ingefära liniment och låt verka. Eekten kan stärkas
med värmebandage som andas. Använd inte på skadad hud.
Undvik kontakt med ögonen och slemhinnor. Vi rekommenderar
att använda skyddshandskar. Farligt att förtära.
Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras borta från direkt solljus. Skydda
mot värme, heta ytor, gnistor och andra tändningskällor. Rökning förbjuden.
Undvik utsläpp i miljön.
INKIVÄÄRILINIMENTTI
VAROITUS
VARNING
Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar kraftigt ögonen.
Kan förorsaka en allergisk hudreaktion.
Kan förorsaka långvariga negativa eekter för vattenlivet.

Sisältää/innehåller/contains: Aqua, Isopropyl alcohol,
Glycerin, Zingiber ocinale root extract, Menthol,
Triethanolamine, MSM (Methyl Sulphonyl Methane),
Carbomer, food colour