Evimox 30 ml

Minskning av akuta absorptionsstörningar i tarmsystemet

Dietosk kompletteringsfoder för hundar och katter.

Instruktioner för användning: Veterinär bör rådfrågas före användning. Under perioder med akut diarré och under efterföljande rekonvalescen. Dosera produkten två gånger om dagen i djurets mun i 1-2 veckor enligt doserings tabellen eller enligt veterinärens råd.

Bruksanvisning:

Veterinär bör rådfrågas före användning. Under perioder med akut diarre och under efterföljande rekonvalescen. Dosera produkten två gånger om dagen i djurets mun 1 1-2 veckors enligt doserins tabellen eller enligt verinärens råd.