Klauberkal salt 1 kg

Som bulkmedel vid akut diarré eller vid förstopping

* Som bulkmedel vid akut diarre. Ges i en dos i början av diarrén före annan medicinering.

* Som bulkmedel vid förstoppning. Ges i 2-3 doser under 2-4 dygn.

* För att öka aptiten. Ges i dricksvattnet på morgonen eller strax innan utfodring under flere veckors tid.

Koostumus/ sammansättning:
Natriumsulfaatti/ natriumsulfat
Natriumbikarbonaatti/ natriumbikarbonat
Natriumkloridia/ natriumklorid
Kaliumkloridia/ kaliumklorid
Ravitsemuksellinen koostumus/ näringsenlig
sammansättning:
Kalium (K).........................................10 500 mg/kg
Natrium (Na) ..................................312 000 mg/kg