E -vitamin

Black Horse

Black Horse aminosyra-E-vitaminpreparat är en
specialfoderprodukt som närmast är framställd för
tävlingshästar och hästar i hård träning. Tävlingshästarnas
E-vitaminbehov kan vara mångfaldigt jämfört med
hästar i normalt arbete. Den höga halten av aminosyror
tillsammans med E- vitamin möjliggör musklernas
uppbyggnad under träningsperioden. E-vitamin
förbättrar dessutom musklernas syreupptagningsförmåga.
Även produktens magnesium behövs för
musklernas och nervsystemets funktioner. Black Horse E
lämpar sig även för avelshingstar och –ston före och
under hela etäckningssäsongen. Produkten kan mycket
väl användas också då utfodringen består av rikligt med
fettinnehållande foder eller nyskördad säd.
Preparatet passar för dagligt bruk. Kan blandas i foder.