Vetflurane

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Vetflurane 1000 mg/g inhalaatiohöyry, neste
hevoselle, koiralle, kissalle, häkkilinnuille, mateljoille, rotalle, hiirelle, hamsterille, chinchillalle,
gerbiilille, marsulle ja fretille.
Isofluraani


2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
Vaikuttava aine:
Isofluraani
Yksi millilitra sisältää 1000 mg/g isofluraania.
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.


3. LÄÄKEMUOTO
Inhalaatiohöyry, neste
Kirkas, väritön neste


4. KLIINISET TIEDOT
4.1 Kohde-eläinlajit
Hevonen, koira, kissa, häkkilinnut, matelijat, rotta, hiiri, hamsteri, chinchilla, gerbiili, marsu ja fretti.
4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain
Yleisanestesian induktio ja ylläpito.
4.3. Vasta-aiheet
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa tiedetään esiintyvän alttiutta malignille hypertermialle.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä isofluraanille tai muille halogenoiduille
aineille.
4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain
Ruumiinlämmön lasku vaikuttaa muita enemmän lintujen, ja jossain määrin myös pienten nisäkkäiden
aineenvaihduntaan, mikä johtuu suuresta pinta-alasta suhteessa ruumiin painoon. Matelijoilla
lääkeaineiden metaboloituminen on hidasta ja suuresti riippuvaista ympäristön lämpötilasta.
Isofluraanin imeytyminen, jakautuminen ja eliminoituminen on nopeaa, ja se eliminoituu pääasiassa
muuttumattomana keuhkojen kautta. Näiden ominaisuuksien takia se voi sopia erityispotilasryhmille
kuten nuorille tai vanhoille, tai niille, joiden maksan, munuaisten tai sydämen toiminta on
heikentynyt.
Anestesiaprotokolla tulee kuitenkin päättää potilaskohtaisesti.
4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet
Eläimiä koskevat