GreenLeaf Hivenlannoite I 10L

Lehtilannoite ohralle, kauralle, vehnälle ja rukiille


Bladgödsemedel avsett för korn, havre, vete och råg


Pakkaukset: 10 l, 30 l, 200 l, 1000 l

Hivenravinneseos

Blandning av mikronäringsämnen

Ravinnepitoisuus: Näringsinnehåll:

w/w %               

g/l

Typpi ( N   ) Kväve

8,40

92,0

Ureatyppi CO(NH2)2-N   Ureakväve

8,40

92,0

Boori ( B ) Bor

0,20

2,2

Kupari (   Cu ) Koppar EDTA-kelaatti /-kelat

0,23

2,5

Mangaani (   Mn )  Mangan EDTA-kelaatti/-kelat

0,60

6,6

Molybdeeni   ( Mo ) Molybden

0,02

0,2

Sinkki (   Zn ) Zink EDTA-kelaatti/-kelat

0,40

4,4

Seleeni (Se)

0,0015

0,0165

 

Käyttöohje

Voidaan ruiskuttaa yhdessä useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tällöin on erikoista huomiota kiinnitettävä siihen, että kasvinsuojeluaine sekoitetaan ensin huolellisesti veteen, ja vasta sitten sekoitetaan hivenainelannoite . Liuos on ruiskutettava välittömästi aineiden sekoittamisen jälkeen, ja on varmistettava, ettei säiliön pohjalle ole laskeutunut sakkaa. Tehoa voidaan parantaa kiinnitys- ja kostutusaineilla.

Bruksanvisning

Kan besprutas tillsammans med flera växtskyddsämnen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att växtskyddsämnet blandas först noggrant i vatten och därefter tillsäts bladgödslet. Blandningen skall sprutas omedelbart och speciell uppmärksamhet fästas vid att inget sediment bildas på bottnet av behållaren. Effekten kan förbättras med bindnings- och befuktningsämnen.

 

Käyttöväkevyys: 2 % ( esim. 5 l / 250 l vettä )

Brukskoncentration: 2 % ( t ex 5 l / 250 l vatten )

 

Käyttömäärä: 5 – 10 l / ha maan pH – tilanteen mukaan

Bruksmängd: 5 – 10 l / ha enligt jordens pH- läge

 

Käytetään ainoastaan todettuun tarpeeseen. Sallittuja käyttömääriä ei saa ylittää.

Används endast där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering.

 

Varastointi: varastoidaan lämpimässä, suojeltava jäätymiseltä ja pidettävä

lasten ulottumattomissa.

Lagring: lagras i rumsvärme, skyddat för nedfrysning och oåtkomligt för barn.

 

Valmistaja: Biofarm Oy, Karkkila

Tillverkare: Biofarm Oy, Högfors