GreenLeaf Hivenlannoite I 10L

Lehtilannoite ohralle, kauralle, vehnälle ja rukiille


Hivenravinneliuos ohralle, kauralle, vehnälle ja rukiille. Voidaan ruiskuttaa yhdessä useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa


Pakkaukset: 10 l, 30 l, 200 l, 1000 l

 

Pakkauskoot: 10, 30, 200 ja 1000 litraa
Ravinnepitoisuus w %
Typpi (N) 8,4
Ureatyppi CO (NH2) 8,4
Boori (B) 0,2
Kupari (Cu) EDTA-kelaatti 0,2
Mangaani (Mn) EDTA-kelaatti 0,6
Molybdeeni (Mo) 0,02
Sinkki (Zn) EDTA-kelaatti 0,4
Seleeni (Se) 0,0015

Käyttöohje

Voidaan ruiskuttaa yhdessä useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tällöin on erikoista huomiota kiinnitettävä siihen, että kasvinsuojeluaine sekoitetaan ensin huolellisesti veteen, ja vasta sitten sekoitetaan hivenainelannoite . Liuos on ruiskutettava välittömästi aineiden sekoittamisen jälkeen, ja on varmistettava, ettei säiliön pohjalle ole laskeutunut sakkaa. Tehoa voidaan parantaa kiinnitys- ja kostutusaineilla.

Bruksanvisning

Kan besprutas tillsammans med flera växtskyddsämnen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att växtskyddsämnet blandas först noggrant i vatten och därefter tillsäts bladgödslet. Blandningen skall sprutas omedelbart och speciell uppmärksamhet fästas vid att inget sediment bildas på bottnet av behållaren. Effekten kan förbättras med bindnings- och befuktningsämnen.

 

Käyttöväkevyys: 2 % ( esim. 5 l / 250 l vettä )

Brukskoncentration: 2 % ( t ex 5 l / 250 l vatten )

 

Käyttömäärä: 5 – 10 l / ha maan pH – tilanteen mukaan

Bruksmängd: 5 – 10 l / ha enligt jordens pH- läge

 

Käytetään ainoastaan todettuun tarpeeseen. Sallittuja käyttömääriä ei saa ylittää.

Används endast där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering.

 

Varastointi: varastoidaan lämpimässä, suojeltava jäätymiseltä ja pidettävä

lasten ulottumattomissa.

Lagring: lagras i rumsvärme, skyddat för nedfrysning och oåtkomligt för barn.

 

Valmistaja: Biofarm Oy, Karkkila

Tillverkare: Biofarm Oy, Högfors