Kastroida vai ei, siinäpä hyvä kysymys..

Moni koiranomistaja pohtii, kannattaisiko oma uroskoira kastroida. Vaikka kastraation perimmäinen tarkoitus on estää jälkeläisten tuotanto, tämä seikka ei useimmiten ole omistajan listalla tärkein syy kastroida koira. Tutkimusten mukaan käytösongelmat kuten yliseksuaalisuus, virtsamerkkaus, karkailu, hermostuneisuus, dominanssi ja aggressio ovat yleisiä syitä, miksi koira halutaan kastroida.

Lisäksi kastraatiota voidaan käyttää hoitona terveydellisissä ongelmissa kuten eturauhasen liikakasvussa ja kiveskasvaimissa.

Kastroida vai ei, siinäpä hyvä kysymys

Moni koiranomistaja pohtii, kannattaisiko oma uroskoira kastroida. Vaikka kastraation perimmäinen tarkoitus on estää jälkeläisten tuotanto, tämä seikka ei useimmiten ole omistajan listalla tärkein syy kastroida koira. Tutkimusten mukaan käytösongelmat kuten yliseksuaalisuus, virtsamerkkaus, karkailu, hermostuneisuus, dominanssi ja aggressio ovat yleisiä syitä, miksi koira halutaan kastroida.

Lisäksi kastraatiota voidaan käyttää hoitona terveydellisissä ongelmissa kuten eturauhasen liikakasvussa ja kiveskasvaimissa.

Auttaako kastraatio käytösongelmissa

Kun tätä kysyttiin käytösongelmien asiantuntijoilta, he olivat sitä mieltä, että kastraatio erittäin todennäköisesti saa virtsamerkkauksen loppumaan, mutta vaikutus muihin käytösongelmiin vaihtelee. Ihmisiin ja toisiin koiriin kohdistuva aggressio, arkuus, hermostuneisuus ja reviirin puolustaminen eivät yleensä häviä kastraation myötä. Aggressio toisia uroskoiria kohtaan, dominanssi ja halu astua ihmisiä tai toisia koiria voivat mahdollisesti helpottua. Selvää ja kaikkiin koiriin pätevää vastausta ei siis ole.
Pitääkö omistajan luottaa hyvään onneen vai voiko kastraation vaikutusta testata etukäteen

Koska kirurginen kastraatio on peruuttamaton toimenpide, vaatii päätöksen teko tarkkaa harkintaa. Monesti perheen naispuoliset jäsenet suhtautuvat ajatukseen myönteisimmin kuin miespuoliset, joita luonnollisesti arveluttaa riistää koiralta sen miehuus.

Kastraation etuja ja haittoja pohtiessa ei onneksi tarvitse heittäytyä onnettaren huomaan vaan kastraation vaikutusta voi testata etukäteen kemiallisella kastraatiolla, jonka vaikutus loppuu vähintään 6 kuukauden määräajan jälkeen. Desloreliinia sisältävä implantaatti voidaan asettaa nahan alle. Jos halutaan varmistaa mahdollisuus poistaa implantaatti jostain syystä vaikutusajan kesken, se voidaan laittaa vatsanahan alle navan lähelle. Sieltä se on helpompi löytää ja poistaa kuin paksun selkänahan alta.

Kemiallisen kastraation avulla voi nähdä, miten koira erittäin suurella todennäköisyydellä olisi kirurgisen kastraation jälkeen. Kun tiedetään, että vaikutus menee ohi tai se voidaan katkaista milloin vain poistamalla implantaatti, ei kemiallista kastraatiota tarvitse pelätä. Implantaatti laitetaan nahan alle samalla tavalla kuin mikrosiru, ei tarvita nukutusta tai muita erityistoimenpiteitä.

Kun kemiallisen kastraation vaikutus on päällä, nähdään, vastaako tulos omistajan odotuksia. Mikäli omistajan ennakko-odotukset täyttyvät, hän voi vaikutuksen loputtua päätyä koiran kirurgiseen kastraatioon tai koiralle voidaan laittaa uusi implantaatti. Tämä voidaan haluttaessa tehdä aina uudestaan.

Jatkuvasti käytetty kemiallinen kastraatio saattaa joidenkin mielestä olla inhimillisempi vaihtoehto, koska koiran ruumiillinen koskemattomuus säilyy ja testosteronin ja siittiöiden valmistus on vain laitettu ns. tauolle.

Mikäli todetaan, ettei vaikutus vastaakaan ennakko-odotuksia, palataan vaikutuksen loppumisen jälkeen arkeen ja huokaistaan helpotuksesta, ettei tehty peruuttamatonta ratkaisua. Sen jälkeen voidaan keskittyä etsimään muuta ratkaisua käytösongelmiin, mikäli ne olivat syy harkita kastraatiota.

Eläköön valinnanvapaus!

Outi Kuisma-Parwar ELL, CertVD

Asiantuntijaeläinlääkäri Biofarm Oy