farm-Viljahiven 10L

Lehtilannoite ohralle, kauralle, vehnälle ja rukiille

 

Ravinnepitoisuus: Näringsinnehåll: .........W/W %
Typpi (N) Kväve .................................................8,40
Uretyppi CO(NH2)3-N Ureakväve .......................8,40
Boori (B) Bor.....................................................0,20
Kupari (Cu) Koppar EDTA-kelaatti /-kelat ............0,23
Mangaani (Mn) Mangan EDTA-kelaatti /-kelat.....0,60
Molybdeeni (Mo) Molybden...............................0,02
Sinkki (Zn) Zink EDTA-kelaatti /-kelat .................0,40
Seleeni (Se) Selen..........................................0,0015

Käyttöohje: voidaan ruiskuttaa yhdessä useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tällöin on erikoista
huomiota kiinnitettävä siihen, että kasvinsuojeluaine sekoitetaan ensin huolellisesti veteen, ja vasta
sitten sekoitetaan hivenainelannoite. Liuos on ruiskutettava välittömästi aineiden sekoittamisen
jälkeen, ja on varmistettava, ettei säiliön pohjalle ole laskeutunut sakkaa. Tehoa voidaan parantaa
kiinnitys- ja kostutusaineilla.
Bruksanvisning: Kan besprutas tillsammans med flera växtskyddsämnen. Särskild uppmärksamhet
skall fästas vid att växtskyddsämnet blandas först noggrant i vatten och därefter tillsäts bladgödslet.
Blandningen skall sprutas omedelbart och speciell upp-märksamhet fästas vid att inget sediment

Käyttöväkevyys: 2 % (esim. 5 l / 250 l vettä)
Brukskoncentration: 2 % (t ex 5 l / 250 l vatten)
Käyttömäärä: 5 - 10 l / ha maan pH-tilanteen mukaan
Brukskoncentration: 5 - 10 l / ha enligt jordens pH-läge