Salkil 25 kg

Rehunlisäaine siipikarjalle.

Pakkaukset: 5 kg ja 25 kg

SALKIL tappaa Gram-negatiivisia bakteereita (Salmonella, Campylobakteerit ja E. Coli) rehun varastoinnin ja ruokinnan aikana rehun mukana saatavien patogeenien määrä vähenee.

Siipikarjalla SALKIL:in kantoaineet auttavat aktiivisia ainesosia kuvun ja ohutsuolen ohi paksusuoleen ja umpisuoleen (nämä ovat paikkoja joihin em. bakteerit keräytyvät ja jossa ne lisääntyvät nopeasti, paksusuolen pH on niille optimaalinen).

SALKIL auttaa ylläpitämään sopivaa pH:ta suolistossa vähentää haitallisia bakteereja ja auttaa suolistoa vastustamaan taudinaiheuttajien hyökkäyksiä.


Lyhyesti

• Pieni käyttömäärä 2-4 kg/tn.

• Raemainen (granula) helppo sekoittaa rehuun.

• Ei syövytä kuten orgaaniset hapot yksistään.

• Alkaa toimia heti rehuun sekoittamisen jälkeen.
Kokeissa tuhonnut salmonellasta 90-95 % ja Campylobakteereista yli 90 % 24 tunnin kuluttua annostelusta.

• Toimii sekä rehussa että suolistossa.

• Ei vähennä rehun maittavuutta.
Salkil:a voidaan käyttää rehumyllyjen bioturvallisuuden varmistamiseen mm. Salmonellaa, Escherichia coli:a ja Campylobakteeria vastaan.

1. Raaka-aineiden käsittely
Kontaminaatioiden välttämiseksi varastoinnin aikana raaka-aineita kuten liha- ja kalajauho voidaan käsitellä Salki:lla 4 kg/tn.

2. Rehumyllyn käsittely
Rehumylly voidaan käsitellä normaalin puhdistuksen jälkeen sekoittamalla esim. 100 kg Salkilia 100 kg:aan vehnälesettä tms. ja ajamalla seos myllyn läpi. Näin voidaan varmistaa, että kaikki kolot ja pinnat saadaan käsiteltyä vahvalla Salkil seoksella ja kontaminaation riski vähenee. Käsittely on tehtävä vähintään kerran kuukaudessa. Jos myllyn rakenne on vanhanaikainen tai Salmonellan kontrollointi on erittäin tärkeää voidaan käsittely tehdä viikoittain. Käsittely voidaan toteuttaa viikoittain esim. tuotannon alkaessa ja loppuessa. Seos voidaan pakata käsittelyn jälkeen ja käyttää kuten 50 % vahvuinen Salkil.

3. Täsmäkäsittely
Rehumyllyissä on useita Salmonellan ja muiden bakteerien kolonisaatiolle alttiita kohtia. Joissain myllyissä 0,5 kg Salkil:ia voidaan lisätä suoraan sekoittajaan tms. tai valmiin tuotteen varastoon. Aineen annetaan kulkeutua myllyn läpi jolloin bakteeri kontaminaatio saadaan estettyä kriittisten pisteiden käsittelyn avulla.

4. Rehusäiliöiden käsittely
Rehusäiliöt saattavat lämmetä päivänaikana ja viilentyä yöllä jolloin kosteutta kondensoituu säilöön. Kosteus edesauttaa homeiden kasvua, homeet vapauttavat hiilidioksidia ja vettä mikä edelleen mahdollistaa bakteerien kasvun. Edellä kuvattu ongelma voidaan ratkaista lisäämällä Salkil:ia esim. puhallusputkeen tai ruuvikuljettimeen ennen säiliön täyttöä. Täytettäessä rehusäiliö Salkil peittää säiliön sisäpinnan ja tarttuu kontaminoituneisiin kohtiin, joissa homeet ovat aiemmin kasvaneet.

Suositellut käyttömäärät riippuvat mm. rehusäiliön koosta suhteessa pinta-alaan.


Suositukset:

Rehusäiliön koko yli 30 000 kg -> Salkil 12 kg
Rehusäiliön koko 15 000 kg:aan asti -> Salkil 6 kg
Rehusäiliön koko 7 500 kg:aan asti –> Salkil 3 kg

Salkili:ia on käytetty Salmonellan, Escherichian ja Campylobakteerin ym kontrollointiin, mutta se on myös
erittäin tehokas sienten ja homeitiöiden vegetatiivisia soluja vastaan. Salkil ei ruostuta pintoja.