Effipro koirat 2-10kg

Reseptivapaa lääke koirille ja kissoille kirppuja ja puutiaisia vastaan

Erityisesti puutiaiset ovat kasvava huolenaihe lemmikkien omistajille: ne ovat inhoa herättäviä löydöksiä eläimen iholla ja voivat levittää tauteja sekä eläimiin että ihmisiin.

Koska emme juuri voi vaikuttaa puutiaisten lisääntymiseen luonnossa, jää ainoaksi mahdollisuudeksi estää joko niiden kiinnittyminen lemmikkiin tai tappaa ne ennen kuin ne ehtivät siirtää taudinaiheuttajia eläimeen.
Ulkoloisten torjuntaan herätään usein vasta kun lemmikistä on irrotettu vuoden ensimmäiset puutiaiset. Omistajat eivät myös usein muista, että puutiaistorjuntaa pitäisi jatkaa useamman kuukauden ajan.

Fiproniili on ehkä maailman käytetyin, hyväksi todettu ja tehokas lääkeaine eri puutiaisten
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) torjuntaan.

Effipro® paikallisvaleluliuoksen 4 pipetin pakkaus riittää Suomen oloissa ’kiivaimman’ puutiaiskauden hoitoon, mutta on syytä muista että tuo kausi on kokonaisuudessaan huomattavasti pidempi aina Lappia myöten.

Muistathan, että fiproniilia sisältävät ulkoloislääkkeet ovat markkinoidemme ainoat reseptivapaat kissoille sopivat valmisteet!

Effipro täyttää vaatimuksesi helppokäyttöisyyden osalta :
Innovatiivinen ja helppokäyttöinen pipetti. Yksi käsittely (pipetti) kerran kuukaudessa riittää.
Irrota pipetin pää. Aine tulee pipetistä ulos kuitenkin vasta pipettiä puristaessa, eli voit huoletta pitää pipettiä ylösalaisin ja puristaa vasta kun eläin on valmis käsittelyyn.

effipro-ohje

Valmisteyhteenveto

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

EFFIPRO 100 mg/ml paikallisvaleluliuos pienille, keskikokoisille, suurille ja erittäin suurille koirille

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

Yksi 0,67 ml pipetti sisältää:
Vaikuttava aine:
Fiproniili       67 mg
Apuaineet:
Butyylihydroksianisoli E320       0,134 mg
Butyylihydroksitolueeni E321       0,067 mg

Yksi 1,34 ml pipetti sisältää:
Vaikuttava aine:
Fiproniili        134 mg
Apuaineet:
Butyylihydroksianisoli E320       0,268 mg
Butyylihydroksitolueeni E321      0,134 mg

Yksi 2,68 ml pipetti sisältää:
Vaikuttava aine:
Fiproniili      268 mg
Apuaineet:
Butyylihydroksianisoli E320        0,536 mg
Butyylihydroksitolueeni E321      0,268 mg

Yksi 4,02 ml pipetti sisältää:
Vaikuttava aine:
Fiproniili      402 mg
Apuaineet:
Butyylihydroksianisoli E320       0,804 mg
Butyylihydroksitolueeni E321       0,402 mg

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos.
Kirkas, väritön tai keltainen liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Kohde-eläinlaji

Koira.

4.2     Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen(Dermacentor reticulatus) hoito.

Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartunnoissa kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacetor reticulatus). Jos tiettyjä puutiaislajeja (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan iholle, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa.
Valmistetta voidaan käyttää osana eläinlääkärin toteaman kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

4.3.  Vasta-aiheet

Ei saa käyttää 2 kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla, koska tutkimustuloksia ei ole.
Ei saa käyttää sairailla (esim. systeemisiä sairauksia sairastavilla tai kuumeisilla) tai sairaudesta toipuvilla eläimillä.
Ei saa käyttää kaneilla, koska haittavaikutuksia ja jopa kuolemantapauksia voi esiintyä.
Tämä valmiste on kehitetty erityisesti koirille. Ei saa käyttää kissoilla, koska käyttö voi johtaa yliannostukseen.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Pesu shampoolla tuntia ennen käsittelyä ei heikennä valmisteen tehoa kirppuihin.
Pesua ja veteen menoa tulee välttää kahden vuorokauden ajan valmisteella käsittelyn jälkeen.
Veteen meneminen kerran viikossa yhden minuutin ajan lyhentää kestävää insektisidistä tehoa kirppuihin yhdellä viikolla.

Valmiste ei estä puutiaisia kiinnittymästä eläimiin. Jos eläin on hoidettu ennen puutiaisille altistumista, puutiaiset kuolevat seuraavien 24–48 tunnin kuluessa kiinnittymisestä. Tämä tapahtuu yleensä ennen kuin puutiaiset ovat imeneet verta, mikä minimoi muttei sulje pois tautien tarttumisen vaaraa. Kun puutiaiset ovat kuolleet, ne putoavat usein eläimestä. Mahdollisesti jäljelle jääneet puutiaiset voidaan poistaa kevyesti vetämällä.

Usein kirppuja on tartunnan saaneen eläimen ympäristössä (nukkumapaikat, matot ja huonekalut), mikä tulee hoitaa massiivisessa tartunnassa sekä kontrollitoimenpiteiden alussa sopivalla hyönteismyrkyllä ja imuroimalla säännöllisesti.

Käytettäessä valmistetta osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa, on suositeltavaa hoitaa sekä allerginen potilas että muut talouden koirat kerran kuukaudessa.

Monieläintalouden kaikki koirat ja kissat tulee hoitaa sopivalla hyönteismyrkyllä, että saavutettaisiin
optimaalinen kontrolli kirpputartunnassa.

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Eläimet tulee punnita tarkasti ennen hoitoa.

Vältä valmisteen joutumista eläimen silmiin. Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava heti
runsaalla vedellä.

On tärkeää varmistaa, että valmiste levitetään alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä, ja pitää huolta siitä, etteivät eläimet pysty  nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen.

Valmistetta ei saa antaa haavoihin tai vaurioituneelle iholle

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Valmiste saattaa ärsyttää limakalvoja ja silmiä, joten valmisteen joutumista suuhun ja silmiin pitää välttää.
Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava heti runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä..
Käsittelyn aikana ei saa tupakoida, juoda tai ruokailla.
Vältä valmisteen pääsyä sormille. Mikäli valmistetta pääsee sormille, pese kädet saippualla ja vedellä.
Pese kädet käytön jälkeen.
Eläinten ja ihmisten, jotka ovat yliherkkiä fiproniilille tai apuaineille (katso kohta 6.1.) pitää välttää
tämän eläinlääkevalmisteen käsittelyä.
Hoidettuja eläimiä ei tule käsitellä, ennen kuin antokohta on kuiva, eikä lasten tule antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa ennen kuin antokohta on kuiva. Tästä syystä on suositeltavaa, ettei eläimiä hoideta päivällä vaan aikaisin illalla, eikä äskettäin hoidettujen eläinten anneta nukkua omistajien, varsinkaan lasten, kanssa.

Muut varotoimenpiteet
Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vesieliöihin. Koirien ei tule antaa uida vedessä 2 vuorokauteen käsittelystä.
Valmiste saattaa tahrata maalattuja, lakattuja tai muita kodin pintoja tai huonekaluja.

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa
johtuu kantaja-aineesta.
Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeen raportoitu ohimeneviä paikallisia
ihoreaktioita (ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, kutinaa, punoitusta) antokohdassa ja
yleistä kutinaa tai karvattomuutta. Poikkeustapauksissa on havaittu hypersalivaatiota, ohimeneviä
neurologisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta, rauhattomuutta), oksentelua tai hengitysteiden oireita käytön jälkeen.

4.7 Käyttö tiineyden ja laktaation  aikana

Laboratoriotutkimuksissa fiproniililla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista tai sikiötoksisista vaikutuksista. Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineillä ja imettävillä nartuilla ei ole selvitetty. Voidaan käyttää tiineyden ja imetyksen aikana ainoastaan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemän hyöty-riskiarvion mukaisesti.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

4.9 Annostus ja antoreitti

Antoreitti ja annostus:
Vain ulkoiseen käyttöön.
Annostele paikallisesti iholle elopainon mukaan seuraavasti:

yksi 0,67 ml pipetti 2-10 kg painavalle koiralle.
yksi 1,34 ml pipetti koiralle, joka painaa yli 10 kg mutta alle 20 kg.
yksi 2,68 ml pipetti koiralle, joka painaa yli 20 kg mutta alle 40 kg.
yksi 4,02 ml pipetti koiralle, joka painaa yli 40 kg mutta alle 60 kg.
Yli 60 kg painaville koirille kaksi 2,68 ml pipettiä

Antotapa:

Lämpömuovatut pipetit:
Pidä pipetti pystyasennossa. Taputa pipetin kapeaa osaa varmistuaksesi, että sisältö on pipetin runko-osassa. Katkaise pipetin kärki merkkilinjaa pitkin.

Levitä turkki lapojen välistä siten, että ihon pinta tulee näkyviin. Pipetin kärki asetetaan iholle ja pipettiä puristetaan useita kertoja, jotta sen sisältö valuu suoraan iholle. Toista käsittely yhteen tai kahteen kohtaan lemmikin selkälinjassa.

On tärkeää varmistua siitä, että valmiste annetaan alueelle, jolta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois eivätkä eläimet pysty nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen.
Liian runsas määrä liuosta annostelukohdassa voi aiheuttaa sen, että turkki vaikuttaa siinä tahmealta. Turkin normaali ulkonäkö palautuu kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

Hoidon ajoittaminen:

Optimaalinen kirppu ja/tai puutiaistartunnan hoito-ohje voidaan laatia paikallisen epidemiologisen tilanteen mukaan.

Turvallisuustutkimusten puuttuessa minimihoitoväli on 4 viikkoa.

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet), tarvittaessa

Kohde-eläinten turvallisuustutkimuksissa 2 kuukauden ikäisillä koiranpennuilla, kasvavilla koirilla ja 2 kg painavilla koirilla ei havaittu yliannostusoireita, vaikka niissä käytettiin hoitoannosta viitenä
peräkkäisenä vuorokautena. Haittavaikutusten riski voi kasvaa yliannostustapauksissa (katso kohta 4.6).

4.11 Varoaika

Ei oleellinen.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ulkoloislääkkeet paikalliseen käyttöön.
ATCvet-koodi: QP53AX15

5.1  Farmakodynamiikka

Fiproniili on fenyylipyratsolien ryhmään kuuluva insektisidi ja akarisidi. Se salpaa GABA-
kompleksin sitoutumalla kloridikanaviin ja siten tukkimalla kloridi-ionien pre- ja postsynaptisen
kulkeutumisen solukalvojen läpi. Tämä häiritsee hyönteisten ja puutiaisten keskushermoston toimintaa, mikä johtaa hyönteisten ja puutiaisten kuolemaan.
Fiproniilillä on koiralla sekä insektisidinen että akarisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides spp), puutiaisiin (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp ja Ixodes spp mukaan lukien Ixodes ricinus).
Kirput kuolevat 24 tunnin kuluessa. Puutiaiset kuolevat yleensä 48 tunnin kuluessa jouduttuaan
kosketukseen fiproniilin kanssa, mutta jos tiettyjen lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus
ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole 48 tunnin kuluessa.

5.2 Farmakokinetiikka

Fiproniili metaboloituu pääasiassa sulfonijohdannaisekseen (RM1602), jolla myös on insektisidisiä ja
akarisidisia ominaisuuksia. Fiproniilin pitoisuus turkissa vähenee ajan mittaan.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet
Butyylihydroksianisoli E320
Butyylihydroksitolueeni E321
Bentsyylialkoholi
Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

6.3 Kestoaika

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 18 kuukautta.

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet

Säilytä alle 30 C lämpötilassa. Säilytä kuivassa paikassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

Lämpömuotoillut pipetit: Valkoiset monikerrosmuoviset kerta-annospipetit, joiden tilavuus
on 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml tai 4,02 ml.
Valmisteen kanssa kosketuksissa oleva sisäosa on tehty polyakrylonitriilimetakrylaatista.
Valkoinen ulko-osa on polypropyleenia, syklistä olefiinikopolymeeria ja polypropyleenia.
Kotelot: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 tai 150 pipettiä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.
Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vesieliöihin. Tästä syystä on vältettävä tuotteen tai tyhjien
pakkausten joutumista vesistöihin tai ojiin.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Virbac
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros
Ranska
+ 33 (0)4 92 08 73 04
+ 33 (0)4 92 08 73 48

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 24805

9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 21.12.2010