Elektrolyt 2 kg

Black Horse Premium

Elektrolyter behövs för att upprätthålla kroppens vätske- och saltbalans, de är viktiga också för nerv- och muskelfunktionen. Hästen mister elektrolyter i synnerhet när den svettas vid hårda träningspass/tävlingar/transporter och vid hetta. Brist av elektrolyter kan förorsaka nerv- och muskelstörningar (muskelkramper/
smärta, nervstörningar, trötthet, sjunken prestationsförmåga). Elektrolyten hjälper till att återställa vätskebrist som är förorsakad av svettande och främjar så prestationsförmågan och återhämtningen. Upperätthåller drick lusten.

Bruksanvisning och dosering:


För korrigering av elektrolytbalansen efter riklig svettning. För upprätthållande av vätskebalansen vid störningar i
tarmkanalen. 25 g elektrolytpulver späds ut i rent hushållsvatten, ge som dryck eller blanda i fodret. En ny utspädd lösning skall tillredas dagligen. Elektrolytpulvret kan också blandas i fodret. Rekommenderad användningstid är
1-3 dagar. Vid användnig av elektrolytprodukten bör man se till att rent dricksvatten finns tillgängligt.

En mått (15 ml) = ca 10 g.

Förvaras svalt och skyddad mot fuktighet