Företag

Biofarm Oy:s verksamhetsidé är att självständigt och tillsammans med samarbetsföretagen utveckla och framställa produkter som upprätthåller och förbättrar djurens välbefinnande, hälsa och livsmiljö.

Vi framställer, låter framställa och importerar specialfoder, helfoder, vårdprodukter och djurläkemedel.

BIOFARM Oy grundades 1988. Företaget är privatägt och hör till företagsgruppen Hankintatukku. Biofarm har för närvarande 25 anställda och företagets omsättning var cirka 10 miljoner euro 2017.

BIOFARM Oy:s fabrik, kontor och lager finns i Högfors i västra Nyland invid riksväg 2.

BIOFARM Oy:s affärsverksamhet kan indelas i fem sektorer:

HUSDJURSSEKTORN kor, svin, höns m.m.

vitaminpreparat, järnpreparat, energifoder, mag- och tarmpreparat, mjölkersättning, vård- och desinfektionspreparat samt läkemedel.

Försäljningen av dessa produkter sker via lantbruksaffärer, slakterier och mejerier. Läkemedlen säljs av veterinärer och på apotek.

HÄSTSEKTORN

helfoder, foderkoncentrat, mineraler, vitaminpreparat, järnpreparat, specialfoder, naturprodukter, liniment, krämer, hudvårdsprodukter och insektmedel.

Våra hästprodukter säljs i lantbruks- och järnaffärer men också i specialaffärer.

SMÅDJURSSEKTORN hundar, katter, gnagare m.m.

helfoder, kompletteringsfoder, vårdprodukter och läkemedel. Våra produkter för sällskapsdjur säljs av veterinärer, på apotek och i djur- och lantbruksaffärer. Läkemedlen säljs av veterinärer och på apotek.

SPECIALFODERSEKTORN

förblandningar med vitaminer och spårämnen till foderfabriker och foderblandningscentraler. Försäljning av specialråvaror till foderfabriker, t.ex. aminosyror, enzymer, skyddat fett och proteinkoncentrat.

PRODUKTIONSTILLBEHÖR

bladgödselmedel för spannmål och specialväxter. Marknadsföringen sker via lantbruksaffärer.


Produktutveckling


Produktutvecklingsgruppen har omfattande kunskaper i naturprodukter samt husdjurens näringsfysiologi och i veterinärmedicin. Vår produktutvecklingsgrupp består också av sakkunniga från vårt systerföretag: Finlands största tillverkare av naturprodukter Hankintatukku Oy. En väsentlig del av produktutvecklingen är att utnyttja tillgängliga forskningsresultat. Innovationen kan också få sin början genom att produkter som är avsedda för människor överförs till djurprodukter. Ofta är det också kunder eller en samarbetspartner som tar initiativet till en ny produkt. Före lanseringen testas varje produkt genom att provanvändas av separat utvalda samarbetspartner. De nya produkterna uppfyller alltid myndighetsbestämmelserna. Biofarm Oy står under kontinuerlig tillsyn av Livsmedelsverket.


Marknadsföring

Våra produkter marknadsförs både via återförsäljare och direkt till konsumenterna. Vi satsar resurser på lanseringen av en ny produkt. Vi binder oss för en lång tid till marknadsföringen av samarbetsprodukter och detsamma krävs av tillverkaren.


Logistik

Vi ser vår snabba och flexibla logistik som en stor styrka. I regel är leveranserna på väg till kunden på beställningsdagen.


Export

Våra produkter för hästar och sällskapsdjur exporteras både till närliggande länder och till Europa och Fjärran Östern.