Kontaktinformatio

Kontor och fabrik

tel. 09-225 2560

Yrittäjäntie 20
03600 KARKKILA, FINLAND
biofarm@biofarm.fi
tilaukset@biofarm.fi

 

Verkställande direktör
Mikko Koivu  

09-225 25612
0500-817 609
mikko.koivu@biofarm.fi

Utvecklingsdirektör
Mika Brofeldt
09-225 25613
0500-624680
mika.brofeldt@biofarm.fi

Marknadsföringschef
Sällskapsdjur
Hanna Asikainen
0405347552
hanna.asikainen@biofarm.fi

Läkemedel och produkter för sällskapsdjur

Försäljningschef
Pekka Heusala   
050-331 8276
pekka.heusala@biofarm.fi
område: Västra Finland, Birkaland, Jyväskylä, Kuopio

Mats Holmberg
050-4412688
mats.holmberg@biofarm.fi
område: Södra och Västra Finland

Sharona Hartell  
0500-956 265
sharona.hartell@biofarm.fi
område: huvudstadsregionen, Östra Finland

Lea Laitinen  
050-372 7846
lea.laitinen@biofarm.fi
område: Österbotten, Mellersta och Norra Finland

Produktfel

Juuso Paloranta
050 4108842
responsible pharmacist
proviisori, M.Sc.(Pharm.)
juuso.paloranta@biofarm.fi

Produktion och kvalitetskontroll

Utvecklingschef
Tiina Kauhanen   
09-225 25615
tiina.kauhanen@biofarm.fi

 

Produktion och kvalitetskontroll

Utvecklingschef
Tiina Kauhanen
09-225 25615
tiina.kauhanen@biofarm.fi

Produktutvecklingschef
Jenni Väätämöinen
jenni.vaatamoinen@biofarm.fi

 

Produktionschef
Heidi Ristimäki
050-4074357
heidi.ristimaki@biofarm.fi

Inköpschef
Mia Wielert
+358503799987
mia.wielert@biofarm.fi

Produkter för produktionsdjur och hästar samt tillbehör och gödsel

Marknadsföringschef
Mia Segercrantz
09-22525631
050-4421977
maria.segercrantz@biofarm.fi

Försäljningschef
Tuomo Ojala 
050-516 8232
tuomo.ojala@biofarm.fi
område: Satakunta, Birkaland, Åbo-, Salo- och Lojoområdet

 

Arto Lindqvist 
0400-543 663
arto.lindqvist@biofarm.fi
område: Mellersta Finland, Östra Finland, Österbotten
- Hästarnas foderplanering

 Heikki Ruonala 
heikki.ruonala@biofarm.fi
område: Norra Finland, Norra Österbotten

 

Petra Rantala
040-866 76 94
petra.rantala@biofarm.fi
område: Södra, Syd-västra Finland
- Hästarnas foderplanering

Kundsupportrepresentant, boskapsfarmer
Kirsi Pienimäki
050-4303755
kirsi.pienimaki@biofarm.fi

Specialfoder och förblandningar

Mika Brofeldt  
09-225 25613
0500-624680
mika.brofeldt@biofarm.fi

Lager och expeditionsavdelning

050-4485561
varasto@biofarm.fi