Bladgödsel

GreenLeaf bladgödselserien är designad för finländska förhållanden