Elektrolyt 1 kg

Black Horse

Black Horse Elektrolyytti innehåller mineraler som har flera gemensamma uppgifter vad gäller musklernas funktion. De transporterar nervimpulser till musklerna och åstadkommer musklernas rörelse. De reglerar även vätskebalansen i kroppen. I samband med kraftigt svettande förlorar hästen mycket av dessa för kroppens funktioner viktiga näringsämnen. I hård ansträngning svettas hästen t.o.m. 15-20 l/ timme. Elektrolytbristen syns framförallt som rubbningar i nervoch muskelfunktionerna. Symptomen är muskelkramper, nervstörningar, muskelsmärta och trötthet. I värsta fall kan följden vara t.o.m. värmeslag. Black Horse Elektrolyt är en specialfoderprodukt, med vilken man lätt kan ersätta de näringsämnen som går förlorade då hästen svettas. Produkten ges i kurer (1-3 dager) eller dagligen till hästar som är i hård ansträngning. Kan blandas i foder. Det ska ¬finnas ständig tillgång till rent vatten.

Dos/ dag
hästar ..................... 40 g

Dagsdosen 40 g innehåller:

Kalium (K) 6 g
Natrium (Na) 4 g
Kalcium (Ca) 2 g
Kiselgur 1 g
Magnesium 1 g
Järn 80 mg
vitamin E 200 mg
vitamin C 120 mg
vitamin B1 25 mg

Förvaras på en torr plats, skyddad för solljus