Hydrobad 350 ml

Sanocyn forte

Användning: Skölj- och rengöringslösning för sår, skador, infektioner, irriterad
hud samt för insekt- och fästingbett.

Hovar, sår & hud

HOCL Technology
Patenterad tillverkningsprocess
• minskar mikrobbelastningen
• smärtfri applicering
• utan alkohol
• hudvänlig, irriterar ej
• neutral pH

Varningar: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förvaras i rumstemperatur, i skydd från
direkt solljus.
Endast för utvärtes bruk. Om medlet hamnar i ögonen, skölj genast med rikligt vatten.
Endast för lokalt bruk. Tom förpackning kan slängas i hushållsavfallet.
Konserveringsmedel: Hypoklorsyra (HOCL).
Öppnad förpackning är hållbar i 3 mån.

Ingrediense
Aqua, Sodium Chloride,
Active Chlorine Released from
Hypochlorous Acid 300-650 ppm