PetGuide 150g

Kompletteringsfoder med mjölksyrabakterier för katter och hundar

Dietfoder för stabilisering av den fysiologiska matsmältningen.

laktobaciller 4x10^8 cfu/g
• Trygg för djuret och ägaren
• Fäster sig (koloniserar) i djurets tarmsystem
• Balanserar mikrobiotan, normaliserar tarmfunktionen och avföringens konsistens
• Förbättrar djurets fysiska kondition
• Effekterna har vetenskaplig forskningsgrund
• Godkänd av EFSA (EU)
PetGuide® probioten är tarmens naturliga invånare.

Kan införskaffas i apotek med gott urval, djurproduktbutiker samt veterinärer och dessutom i nätbutiker drivna av veterinärer, apotek och djurbutiker.

PetGuide® -produkten innehåller probioten Lactobacillus acidophilus D2/CSL, som är en naturlig invånare i den friska tarmen både hos katter och hundar.
Laktobacillarterna är mjölksyrabakterier, som påträffas i naturen till exempel i växter. Därifrån passerar de till tarmsystemet och de arter som tål matsmältningens omständighet förblir invånare i tarmsystemet.

Laktobacillerna koloniserar katternas och hundarnas tarmsystem genast efter födseln och hindrar samtidigt icke-önskade bakteriers, såsom Clostridium perfringens och Echerichia coli, tillökning. Om laktobacillernas normala andel minskar så ökar de icke-önskade bakteriernas funktionsmöjligheter.

Undersökningar visar att Lactobacillus acidophilus D2 kan kolonisera både katters och hundars tarmsystem, återställa tarmfunktionen och djurets välfärd.

Tarmens mikrobiota har viktiga uppgifter.
Tarmmikrobiotans viktiga uppgifter är:
1. hindra patogenanfall
2. påverka näringsämnenas bruk och upptagning samt
3. stöda immunsystemets funktion via tarmsystemet

Mikrobiotans uppbyggnad och funktion kan störas av många orsaker- såsom av djurets åldrande, ändring i dieten, stress, icke-önskade bakterier eller av medicinering.
En allvarlig balansstörning i tarmens mikrobiota, dvs. dysbios, kan påverka djurets hälsa och orsaka akuta och kroniska tarminflammationer.

Människorna har redan länge använt mjölksyrabakterier.
För människor har man redan länge använt probiotiska mjölksyrabakterier, för det mesta laktobaciller, för att uppehålla tarmens välfärd. 
Såsom hos människor, också hos djur kan man styra mikrobiotan i en balanserad riktning och öka de nyttiga bakteriernas andel. I vården har olika bakteriearter konstaterats fungera på olika sätt och därför är valet av arterna viktigt. Ägarens och djurets mikrobiota kan överflyttas åt båda hållen, så probiotarterna måste vara trygga för båda.

Dosering:

  • ½ tesked för hundar under 10kg
  • 1 tesked för hundar 10 – 25kg
  • 2 teskedar för hundar över 25kg

Förvaring:

I rumstemperatur oöppnad i 18 månader och öppnad 2 månader. Förvaras torrt.
FUKT FÅR INTE KOMMA IN I BURKEN. Bakteriernas levnad försvagas i fukt. Dosera med en torr sked och håll locket på under förvaringen.

PetGuide® är en finländsk mikrobiologisk produktfamilj för både hundar och katter.
Bakom PetGuide -produkterna är det finländska mikrobiologiska företaget GutGuide Ab, vars forskningsområde omfattar mikrobiotan i tarmen och munnen både hos människan och djuren.

Sammansättning: maltodextrin.

Tillsatsämnen som stabiliserar tarmfloran: Lactobacillus acidophilus D2/CSL (CECT 4529) 4b1715 5x108 cfu/g