Ögonbad

Aika

Ögonbad för skonsam
rengöring
Ögonbad med rengörande
ingredienser för skonsam
rengöring och sköljning av ögon
och ögonlock på djur. Sterilt och
oparfymerat. Utvecklat och
producerat i Finland.

BRUKSANVISNING
Dra försiktigt ut det undre
ögonlocket och lägg några
droppar ögonbad i ögat. Torka
orenligheter och överbliven
vätska omkring ögat försiktigt
med ren vadd. Vidrör inte ögat
med Flaskmynningen eller
vadd.
VIKTIGT
Om ögonirritation uppstår,
avbryt användning och
kontakta veterinären.

• Om ögonen är inflammerade,
kontakta veterinären före
användning.

• Vidrör ej
flaskmynningen.

• Ta bort
korkens säkerhetsring när du
öppnar askan för första
gången. Använd inte vätskan
om säkerhetsringen eller
flaskan är söndrig.

• Tillslut
Flaskan noggrant omedelbart
efter användningen.

• Förbruka före utgångsdatumet,
som är tryckt på flaskan.
• Skydda mot frysning.