Omenamelassi 10 l ( äpple melass)

Black Horse

Användas i utfodring som energifoder och
förbättrande av smaklighet i foderblandningar.
Börja användningen stegvis. Den dagliga dosen
ska helst fördelas på minst två utfodringar. Kan
också blandas i varmt vatten och ges som dryck.