Maxim multivitamin

Kompletteringsfoder för att
stödja välmående.

Bruksanvisning:
Blandas i fodret eller vattnet.

Rekommenderad daglig dosering
.......................... (Droppar/kroppsvikt):
Kanin: ............................ 30/4 kg
Dvägkanin:...........4-5/1kg
Marsvin:.................. 4-5/900 g
Hamster:..................1/100 g
Småfåglar:............1/80 g
Större fåglar:.. 1-2/100 g 15 ml (n. 300 droppar)

Innehåll per 100 ml:
Vitamin B1....11.500 mcg
Vitamin B2....30.000 mcg
Vitamin B6....13.500 mcg
Vitamin B12.....300 mcg
Vitamin C........11.500 mcg
Vitamin D.............385 mcg
Pantotensyra......................115.000 mcg
Niacin.................155.000 mcg
Folsyra..............3.000 mcg
Biotin............................20 mcg
Sammansättning:
vatten, polyol, emulgator,
konserveringsmedel.