Kaksiteholinimentti +MSM 1l

liniment för hästar

Med Black Horse 2-teholiniment behandlas hästens leder, senor och muskler efter hård träning. Först har den
en kylande eekt som sänker svullnad, värme som uppstått på grund av ansträngning och inammation.
Sedan börjar de eteriska oljornas värmande vätskeutdrivande och muskelspänning avkopplande effekt.


Bruksanvisning: Massera hästens muskler och ben med
linimentet och låt ämnet verka. Linimentets eekt kan
ökas med ett bandage som genomsläpper luft.
Använd inte på sårig hud. Skyddas från soljus.
Farligt att fortära.

Förvaras utom räckhåll för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor,
gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön.

Innehåller: Aqua, Isopropyl alcohol,
Eucalyptus Globulus (oil), Menthol, Triethanolamine,
Camphor, Methyl Sulphonyl Methane (MSM), Cetearyl
Alcohol (and) Sodium Cetearyl Sulfate, food colour.