Jäälinimentti 500 ml

effektive kylande gel

Ice Booster är ett effektivt kylande liniment för hästar. Minskar svullnad och försnabbar muskulaturens återhämtning. Rekommenderas också att användas vid muskelvärk. 

Bruksanvisning: gnid in muskler leder och senor. Verkar i 3-6 timmar.

Förvaras utom räckhåll för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön.

 

Innehåller: Aqua, Isopropyl alcohol, Glycerin, Menthol, Eucalyptus Globulus (oil), Triethanolamine, Carbomer.