Nutri Fos 10 kg

Slicksten

Mineralfoder, slicksten till komplettering av mineral- och spårämnes tillgången för kor, får och getter.


KOOSTUMUS / SAMMANSÄTTNING:
Natriumkloridi / Natriumklorid, Kalsiumkarbonaatti / Kalciumkarbonat, Dikalsiumfosfaatti /
Dikalciumfosfat, Magnesiumoksidi / Magnesiumoksid, Hivenainepremix / Spårämnepremix
RAVINTOAINEET / NÄRINGSÄMNEN:
Kalsium / Kalsium .........................................................................................16,0 %
Natrium / Natrium .........................................................................................14,0 %
Fosfori / Fosfor.................................................................................................7,0 %
Magnesium / Magnesium ...............................................................................2,0 %

LISÄAINEET PER KG / TILLSATSÄMNEN PER KG:
Hivenaineyhdisteet / föreningar av spårelement:
Sinkki (sinkkioksidi) / Zink (zinkoksid) E6................................................... 3 600 mg
Mangaani (mangaanisulfaatti) / Mangan (mangansulfat) E5.................... 2 610 mg
Jodi (kalsiumjodaatti, vedetön) / Jod (kalciumjodat,vattenfri) E2................... 75 mg
Rauta (rautasulfaatti) / Järn (järnsulfat) E1..................................................... 25 mg
Koboltti (kobolttikarbonaatti) / Kobolt (koboltkarbonat) 3b802..................... 40 mg
Seleeni (natriumseleniitti) / Selen (natriumselenit) E8................................... 15 mg

Bruksanvisning och dosering:

Fritt tillgängligt för djuren.
Nötboskap: en licksten per 15 djuren (50 gr/djur/dag)
Mjölkande kon: en licksten per 10 djuren (50 gr/djur/dag)
Får och getter: en licksten per 20/30 djuren (50 gr/djur/dag)


Lagras torrt och svalt.