Biolyt Forte 2,5 kg

Dietisk kompletteringsfoder för kalvar, grisar, lamm, getter och föl - för stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen för att stödja den fysiologiska matsmältningen.

Bruksanvisning och dosering:
För att förhindra matsmältningsrubbningar (diarre’), vid dem och under konvalescens. Biolyt Forte kan användas för att ersätta förlorade elektrolyter p.g.a. kraftig svettning. 25 g Biolyt Forte pulver späds ut i en (1) liter rent hushållsvatten, ge som dryck eller blanda i fodret. En ny utspädd lösning skall tillredas dagligen. Rekommenderad användningstid är 1-3 dagar. Veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden. Vid användning av elektrolytprodukten bör man se till att rent dricksvatten finns tillgängligt.