Hevonen ja öljyruokinta

Öljy on erinomainen lisä hevosen ruokavalioon

 

Öljyt ja niiden mukana seuraavat rasvahapot ovat lisääntymässä määrin osa hevosen ruokintaa. Ei voida ajaltella että öljy kuin öljy vaan meidän on kiinnitettävä huomio  omega-3 ja -6 rasvahappojen tasapainoon. Hevoselle ei ole määritelty, vielä, ihannesuhdelukua näiden kesken mutta hevosen kokonaisdietin (heinä ja väkirehu) omega-3 ja -6 suhdeluku olisi hyvä pyrikä pitämään 1:1.

 

Öljy on erinomainen lisä hevosen ruokavalioon. Sen avulla hevonen saa hitaasti, mutta tehokkaasti imeytyvää lisäenergiaa - ilman väkirehujen aiheuttamia terveysongelmia.

 


Hevosen elimistö on kehittynyt käyttämään hyväkseen suuria määriä kuitupitoisia rehuja. Usein hevosten ruokavalioon kuitenkin lisätään energiatäydennyksenä väkirehuja, joiden tärkkelyspitoisuus on suuri – mikä voi aiheuttaa terveysongelmia etenkin runsaiden väkirehuannosten kohdalla.

Öljy on oiva energialisä hevoselle
Öljy on laadukas lisäenergian lähde hevoselle, sillä se sisältää hitaasti, mutta tehokkaasti imeytyvää energiaa jopa kolme kertaa enemmän kuin viljat.

Öljyn avulla hevosen väkirehuannosta voidaan pienentää – ja pitää kuitenkin energiansaanti tarvittavalla tasolla, mikä hyödyttää etenkin kilpahevosia sekä aineenvaihduntasairauksista kärsiviä hevosia.

Miksi hevoselle kannattaa syöttää öljyä?
Öljyt vaikuttavat hevosen fysiologiaan monin eri tavoin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rasvaruokinnalla olevilla hevosilla glukoositaso eli verensokeri pysyy tasaisempana, eikä rasva aiheuta hevosille väkirehujen kaltaisia glukoosipiikkejä.

Rasvojen on myös tutkittu vapauttavan energiaa hitaammin ja rasvaruokinnalla olevat hevoset kärsivät vähemmän ruoansulatus- ja aineenvaihduntaongelmista kuin runsailla väkirehuannoksilla ruokitut hevoset.

Öljyn on todettu myös säästävän lihasten ja maksan glykogeenivarastoja eli ”hiilarivarastoja” lyhytaikaisessa, voimakkaassa rasituksessa, mikä viivästyttää väsymistilaa ja auttaa jaksamaan paremmin.

Onko rasvahappokoostumuksella väliä?
Öljyjä vertaillessa on tärkeää huomioida, että erilaisten öljyjen rasvahappokoostumuksissa on suuria eroja.

Yhden tietyn omega-rasvahapon liiallinen saanti voi johtaa rasvahappojen epätasapainoon ja sitä kautta elimistön häiriötilaan – kuten matala-asteiseen tulehdukseen. Siksi rasvahappojen määrällä ja keskinäisillä suhteilla on väliä.

Väkirehut sisältävät usein liikaa omega-6-rasvahappoja verrattuna omega-3-rasvahappoihin, mikä kannattaa huomioida etenkin suunnitellessa kilpahevosten, imettävien tammojen sekä muiden runsaalla väkirehuruokinnalla olevien hevosten ruokavaliota.

Mistä hevonen saa elimistölle tärkeitä omega-3 -rasvahappoja?
Tuore ruoho sisältää pienen määrän öljyä, jonka rasvapitoisuus koostuu pääasiassa omega-3-rasvahapoista. Siksi laiduntava hevonen ei tarvitse välttämättä ylimääräisiä omega-rasvahappoja.

Kun tuore ruoho kuivataan, suurin osa omega-rasvahapoista menetetään. Siksi hevosten ruokavalioon kannattaa talvikuukausina lisätä omega-3-rasvahappoja.

Eniten hevosen elimistölle tärkeitä, vastustuskykyä tukevia ja tulehdusta hillitseviä omega-3-rasvahappoja on pellava-, lohi- ja chiansiemenöljyssä.

Pellava- ja kalaöljy ovat rikkaita omega-3:n lähteitä
Pellavaöljy soveltuu erinomaisesti rasva-arvojen tasapainottamiseen silloin, jos hevosen ravinto sisältää runsaasti omega-6-rasvahappoja.

Pellavaöljyn rasvahapoista noin 60 prosenttia on omega-3-rasvahappoihin kuuluvaa alfalinoleenihappoa (ALA), jota hevoset eivät pysty itse tuottamaan.

Alfalinoleenihappo ja linolihappo ovat elimistölle välttämättömiä rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä solukalvojen rakennusaineita ja vaikuttavat suotuisasti muun muassa ihon ja verenkiertoelimistön kuntoon.

Alfalinoleenihaposta muodostuu elimistössä jonkin verran samoja, omega-3-ryhmään kuuluvia EPA- ja DHA-rasvahappoja, joihin myös kalan terveysvaikutukset perustuvat.

Valmiita, EPA- ja DHA-rasvahappoja löytyy suurina pitoisuuksina vain kalasta – joka onkin luonnon rikkain EPA:n ja DHA:n lähde.

Kuinka paljon hevoselle kannattaa syöttää öljyä?
Hevoselle suositellaan annettavaksi rasvoja 5-8 prosenttia kokonaisruokavaliosta eli jos rehujen kokonaismäärä on 10 kiloa, on kasviöljyn osuus tästä 0,5-0,8 kiloa – mutta 10 prosentin osuus kasviöljyä varmistaa hevoselle maksimaaliset fysiologiset hyödyt.

Kevyessä käytössä oleva hevonen eri tarvitse yleensä rasvalisää – ja niiden kanssa kannattaa muistaakin, että jos vähän energiaa kuluttava hevonen saa ravinnostaan liikaa rasvaa, on seurauksena – luonnollisesti – lihominen.

Sen sijaan kilpahevosten energiantarve on suurempi ja niille sopiva käyttömäärä on noin 3-5 desiä öljyä päivässä.

Miksi öljy sopii iäkkäille ja lihasongelmaisille hevosille?
Lihasongelmaiselle hevoselle voidaan antaa kasviöljyä jopa 5 desiä vuorokaudessa ja korvata sillä rehun tärkkelystä, sillä rasvaruokinnalla voidaan tutkitusti vähentää lihasongelmia.

Iäkäs hevonen puolestaan kuluttaa energiaa enemmän lämmöntuotantoon. Siksi vanhalle, laihtuvalle hevoselle voi antaa lisäenergiana kasviöljyä 1-2 desiä päivässä, kunhan hevonen totutetaan siihen varovasti. Hyviä omega-3-rasvahappoja sisältävää pellavaöljyä voi antaa vanhalle hevoselle 0,3-0,5 desiä päivässä.

Mitä hyötyä öljystä on imettävälle tammalle ja varsalle?
Rasvalisä lisää maidontuotantoa ja nostaa imettävän tamman maidon rasvapitoisuutta, mikä puolestaan edistää varsan kasvua.

Öljyn käytöstä on hyötyä myös kasvavien varsojen ruokinnassa, sillä se vaikuttaa positiivisesti muun muassa luuston kasvua sääteleviin hormoneihin.

Lisäksi omega-3-rasvahappojen on todettu vähentävän siitostammojen kohdun tulehdustiloja sekä kasvattavan follikkelin kokoa ja parantavan munasolun ja alkion elinkykyisyyttä.

Aloita hevosen rasvaruokinta varovaisesti
Rasvaruokinta kannattaa aloittaa porrastetusti, sillä hevosen haima ei tuota juurikaan rasvaa pilkkovaa lipaasia. Siksi hevosen elimistö tottuu rasvaruokintaan vasta kuukausien kuluessa ja liian nopealla vauhdilla tehty rasvalisäys voi aiheuttaa hevoselle suoliston toimintahäiriöitä.

Kilpahevosten kohdalla on hyvä muistaa, että öljyn syöttö kannattaa aloittaa jo valmennuskaudella. Näin hevosen elimistö ehtii tottua käyttämään öljyä energianlähteenään ennen kisakauden alkua.

Muista tärkeä E-vitamiini
Rasvaruokinnan yhteydessä kannattaa huolehtia ylimääräisen E-vitamiinin saannista. 1 desi öljyä lisää hevosen E-vitamiinin tarvetta 37 mg (rypsi-), 91 mg (pellava-) tai 70 mg (kala-) käytetystä lähteestä riippuen.

 

Hevonen laitumella saa riittävästi omega-rasvahappoja

Artikelin kirjoittaja: Johanna Linblom (Joy Story Oy)

Lähteet:
Dr David Marlin, Pure Feed Nutritional Consultant: The benefits of feeding oil to horses
Hevostietokeskus
Lillkvist, A. (2007): Ruokinnalla tuloksiin
Saastamoinen, M., Teräväinen, H. 2007, Tieto tuottamaan 119. Hevosen ruokinta ja hoito.
Seppälä T. Maisterintutkielma 2019: Väkirehutason ja rehun ominaisuuksien vaikutus hevosen dieetin sulavuuteen.
Carey Williams PdD, Tha State University of New Jersey: Which oil is best for horses?
Yliopistollinen Eläinsairaala, Kati Niinistö: Lihasongelmien kanssa voi elää.