Täydennysrehu vai täysrehu?

Täysrehu vs. täydennysrehu

Sanojen täydennysrehu ja täysrehu merkitys on usein epäselvä. 

Täysrehu kattaa eläimen päivittäiset ravintoainetarpeet. Täysrehu on suunniteltu riittämään eläimen ainoaksi rehuksi (esim. koiran JEPPE-, SANIMED-, SertiLife- ja Virbac-tuotesarjojen ruoat, kissan JULIUS sekä Milka kanojen täysrehu ja poikasrehu).

Hevosilla ja lehmillä täysrehuksi kutsutaan ainoaksi väkirehuksi suunniteltua rehua, mutta se vaatii kuitenkin rinnalleen aina karkearehun (heinä, säilörehu).

Nämä ”täysrehut” eivät täytä eläimen päivittäisiä ravintoainesuosituksia yksinään syötettynä, eikä näin ollen kata täysrehun määritelmää. Hevosten ja lehmien osalta ”täysrehut” kuuluvat siis oikeammin täydennysrehu-kategorian alle.

 

  • Täydennysrehu on suunniteltu täydentämään rehuseosta vain tiettyjen ravintoaineiden osalta. Se ei riitä kattamaan eläimen kaikkien ravintoaineiden päivittäistä tarvetta, vaan sitä on käytettävä yhdessä muiden rehujen kanssa.
  • Täydennysrehuja ovat esimerkiksi energia- ja valkuaistäydennysrehut (tiivisteet, puolitiivisteet) ja vitamiini- tai hivenaineseokset.
  • Täydennysrehuja, joissa tuhkapitoisuus on yli 40 % kutsutaan kivennäisrehuiksi.
  • Ravintoaineiden liikasaannin välttämiseksi on täydennysrehujen osalta tärkeä varmistaa sisältävätkö muut samanaikaisesti käytössä olevat täydennysrehut samoja ravintoaineita.