Pasta pistooli

Pastapistooli nautapastojen antoon.