Milka Protection Plus pienentää osaltaan vasikan mahdollisuutta saada haitallisia infektioita juottokauden aikana. Protection Plus järjestelmä kohentaa pienen vasikan vastustuskykyä tukemalla ruoansulatuksen kriittisiä toimintoja. Saavutetut edut ovat kiistattomia, vasikat ovat terveempiä ja toiminta on taloudellisesti kannattavampaa.

 

Vuonna 1999 vasikoiden maidonvastikkeissa kiellettiin antibioottien ja kasvun edistäjien käyttö yleisesti kautta Euroopan.

Tämän johdosta ruuansulatuskanavien ongelmat etenkin nuorilla eläimillä lisääntyivät runsaasti.

Milka juomarehuissa antibiooteista ja kasvunsääteistä luovuttiin jo kuitenkin vuonna 1992 ja tilalle alettiin kehittää ruoansulutuskanavaa suojaavia järjestelmiä. 

 

Juottokausi on erittäin kriittinen vaihe lypsylehmän tai lihanaudan vasikalle:

-          passiivinen immuunijärjestelmä kääntyy aktiiviseksi

-          juoton aikana vaihdetaan nestemäisestä ravinnosta kiinteään

-          runsaasti kontakteja ja altistumista bakteereille ja viruksille

 

Kuinka varmistaa vasikoiden selviäminen kriittisen vaiheen ohitse ja kehittymisen täyspainoiseksi ja terveeksi märehtijäksi?

 

Vasikoiden juoton kannattavuus vaatii onnistuakseen useiden tärkeiden asioiden huomioon ottamista. Juottolan / navetan olosuhteet, yleinen hygienia taso, ennakoiva terveydenhoito, ruokinta sekä viljelijän ammattitaito ovat tekijöitä joita kaikkia tarvitaan onnistuneen juoton saavuttamiseen.

 

Tärkeimpinä mittareina juoton onnistumiselle voidaan pitää:

  1. Ruoansulatuskanavan ongelmien esiintyvyyttä. Kuinka usein ja kuinka pitkään ongelmat ilmenevät (ripuli päivien lukumäärä), tarvitaanko ongelmien hoitoon lääkitystä, esiintyykö kuolleisuutta.
  2. Vasikan tuottavuus. Päiväkasvu, rehun hyväksikäyttö ym. taloudelliset näkökohdat.

 

Sekä tieteelliset että käytännön tutkimukset ovat osoittaneet että lääkinnän ja lääkkeiden käytön lisääntyessä tuottavuus puolestaan laskee. Lisääntynyt lääkintä vasikan ensimmäisten 8 elinviikon aikana johtuu pääsääntöisesti ruoansulatuskanavan ongelmista (ripulista ja sen aiheuttamista ongelmista). Milka juomarehujen kehityksessä on otettu erityisesti huomioon juuri nämä seikat antamalla vasikalle lisäsuojaa juuri tähän kriittiseen vaiheeseen. Vasikan lisääntyneen vastustuskyvyn ansiosta juotto kauden ongelmat ovat vähentyneet ja samoin tarve ylimääräiseen lääkintään ja lääkkeiden käyttöön on vähentynyt.

 

Milka juomarehut sisältävät erityisiä aktiivisia ainesosia, mitkä yhdessä toimien tukevat vasikan kriittisiä vaiheita. Tämä järjestelmä on nimeltään Protection Plus (Ruoansulatuskanavan suojaus järjestelmä). Protection Plus suojaa ja vahvistaa pienen vasikan ruoansulatusta ja vastustuskykyä monin eri tavoin mm:

 

  1. Rehun hyväksikäyttö: Milka juomarehujen valmistuksessa käytetyt elintarvikelaatuiset raaka-aineet parantavat rehun syöntiä ja hyväksikäyttöä. 
  2. Vastustuskyky: Vasikan omaa vastustuskykyä tuetaan ja tehostetaan erityisellä hiivavalmisteella.
  3. Tasapainoinen ja terve mikrofloora: Maitohappo tehostaa hyvien bakteerien toimintaa ja edesauttaa oikeanlaisen ja terveen mikroflooran kehitystä. Myös suolinukan toimintaa tuetaan ja ylläpidetään varmistamaan paras mahdollinen juomarehujen imeytyminen.
  4. Infektioiden hallinta: Lannan kautta tarttuvien infektioiden leviäminen estetään vasikoiden kesken, etenkin ryhmä kasvattamoissa, käyttämällä erityisiä prebiootteja; oligosakkaridejä.