Amino-Booster 900g

Black Horse

Black Horse Premium Amino-Booster är ett
kompletteringsfoder som innehåller vitaminer,
mineral-, spårämnen och proteinämnen som
musklerna behöver för sin funktion. Produkten är
avsedd att användas i början på träningsperioden och
under tävlingssäsongen. Hård träning ökar behovet
på proteiner (aminosyror) när muskelmassan växer
och ämnesomsättningen ökar. Brist på aminosyror
kan förorsaka problem vid muskelutvecklingen och
bl.a. vid bildning av hemoglobin. Med hjälp av
Amino-Booster kan aminosyrasammansättningen
förbättras utan att den totala mängden protein i
foderportionen ökar.