Biomet 2 kg

Black Horse Premium

Black Horse Premium Biomet innehåller för hovarna, huden
och pälsen viktiga näringsämnen. Biotin eller B7-vitamin är en
vattenlöslig vitamin. Biotin kallas också H-vitamin, efter det tyska
ordet ”haut” som betyder hud. Biotin behövs bl.a. för nervsysytemets,
hudens, slemhinnornas och hovarnas välmående.
Metionin främjar biotinets absorption. Zink är ett viktigt spårämne
för hornmaterialet, pälsen och huden. Biomet stöder
hovarnas och pälsens förnyelse.