Linfröolja

Linfröoljans goda inverkan på djurs välbefinnande
baserar sig på en lämpligt avvägd sammansättning
av fettsyror i oljan. Oljan innehåller ren energi;
vegetabiliskt fett. Som energikälla har fettet en snabb
och effektiv inverkan och är, korrekt använt, alldeles
ofarligt.
Sammansättning: 100% kallpressad linolja
Näringsenlig sammansättning: Fettsyror som
alfalinolensyra (omega-3) 62%,
linolsyra (omega-6) 15%
Bruksanvisning: Används som tillsats i den normala
utfodringen, för hästar 2-4 matskedar per dygn. Som
energifoder 2-5 deciliter per dygn. Blandas med i
kraftfodret.
Hundar 10-15 ml/per dag.
Varning: Det föreligger risk för att papper, trasor
och kläder kan självantändas om de lämnas att torka
nedsölade i linolja. Tvätta noggrant alla arbetshjäpmedel
och -kläder omedelbart efter användning.