B-max 150 tbl

Kompletteringsfoder för hundar och katter vid ökad behov av B-vitaminer.

Doserin hund och katt:

1 tbl / 10 kg / dygn