Effipro Kissat

myynti vain apt. ja ell kautta

Reseptivapaa lääke koirille ja kissoille kirppuja ja puutiaisia vastaan!

Erityisesti puutiaiset ovat kasvava huolenaihe lemmikkien omistajille: ne ovat inhoa herättäviä löydöksiä eläimen iholla ja voivat levittää tauteja sekä eläimiin että ihmisiin.

Koska emme juuri voi vaikuttaa puutiaisten lisääntymiseen luonnossa, jää ainoaksi mahdollisuudeksi estää joko niiden kiinnittyminen lemmikkiin tai tappaa ne ennen kuin ne ehtivät siirtää taudinaiheuttajia eläimeen.
Ulkoloisten torjuntaan herätään usein vasta kun lemmikistä on irrotettu vuoden ensimmäiset puutiaiset. Omistajat eivät myös usein muista, että puutiaistorjuntaa pitäisi jatkaa useamman kuukauden ajan.

Fiproniili on ehkä maailman käytetyin, hyväksi todettu ja tehokas lääkeaine eri puutiaisten
(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) torjuntaan.

Effipro® paikallisvaleluliuoksen 4 pipetin pakkaus riittää Suomen oloissa ’kiivaimman’ puutiaiskauden hoitoon, mutta on syytä muista että tuo kausi on kokonaisuudessaan huomattavasti pidempi aina Lappia myöten.

Muistathan, että fiproniilia sisältävät ulkoloislääkkeet ovat markkinoidemme ainoat reseptivapaat kissoille sopivat valmisteet!

Effipro täyttää vaatimuksesi helppokäyttöisyyden osalta :
Innovatiivinen ja helppokäyttöinen pipetti. Yksi käsittely (pipetti) kerran kuukaudessa riittää.
Irrota pipetin pää. Aine tulee pipetistä ulos kuitenkin vasta pipettiä puristaessa, eli voit huoletta pitää pipettiä ylösalaisin ja puristaa vasta kun eläin on valmis käsittelyyn.

effipro-ohje kissalle

Valmisteyhteenveto

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

EFFIPRO 100 mg/ml paikallisvaleluliuos kissoille.

2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

Yksi 0,5 ml pipetti sisältää:

Vaikuttava aine:
Fiproniili 50 mg

Apuaineet:
Butyylihydroksianisoli E320 0,1 mg
Butyylihydroksitolueeni E321 0,05 mg

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos. Kirkas, väritön tai keltainen liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Kohde-eläinlaji

Kissa.

4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaistartuntojen (Dermacentor reticulatus) hoito.

Valmisteella on enintään 5 viikkoa kestävä insektisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides felis).
Valmisteella on enintään 2 viikkoa kestävä akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sanguineus,Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Jos eräiden lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa.
Valmistetta voidaan käyttää osana eläinlääkärin toteaman kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen (FAD, flea allergy dermatitis) hoitoa.

4.3. Vasta-aiheet

Ei saa käyttää 2 kuukautta nuoremmilla tai alle 1 kg painoisilla kissanpennuilla, koska tutkimustuloksia ei ole.
Ei saa käyttää sairailla (esim. systeemisiä sairauksia sairastavilla ja kuumeisilla) tai sairaudesta toipuvilla eläimillä.
Ei saa käyttää kaneilla, koska haittavaikutuksia ja jopa kuolemantapauksia voi esiintyä.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Usein kirppuja on tartunnan saaneen eläimen ympäristössä (nukkumapaikat, matot ja huonekalut), mikä tulee hoitaa massiivisessa tartunnassa sekä kontrollitoimenpiteiden alussa sopivalla hyönteismyrkyllä ja imuroimalla säännöllisesti.
Valmiste ei estä puutiaisia kiinnittymästä eläimiin. Jos eläin on hoidettu ennen puutiaisille altistumista, puutiaiset kuolevat seuraavien 24-48 tunnin kuluessa kiinnittymisestä. Tämä tapahtuu yleensä ennen kuin puutiaiset ovat imeneet verta, mikä minimoi, mutta ei poissulje, tautien tarttumisen vaaraa. Kun puutiaiset ovat kuolleet, ne putoavat usein eläimestä, mutta mahdollisesti jäljellejääneet puutiaiset voidaan poistaa kevyesti vetämällä.

Kylpemisen tai shampoopesun vaikutuksesta valmisteen tehoon ei ole tutkimuksia kissoilla. Koirien
tutkimustuloksiin perustuen pesu shampoolla tuntia ennen hoitoa ei heikennä valmisteen tehoa
kirppuihin.

Käytettäessä valmistetta osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa, on suositeltavaa hoitaa sekä allerginen potilas että muut talouden kissat kerran kuukaudessa.

Taloudessa, jossa on useita eläinlajeja, kaikki koirat ja kissat tulee hoitaa sopivalla hyönteismyrkyllä, että saavutettaisiin optimaalinen kontrolli kirppuongelmissa.

4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Vältä valmisteen joutumista eläimen silmiin. Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava heti
runsaalla vedellä.

Valmistetta ei saa antaa haavoihin tai vaurioituneelle iholle.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Valmiste saattaa ärsyttää limakalvoja ja silmiä, joten valmisteen joutumista suuhun ja silmiin pitää välttää.
Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava heti runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle valmisteen pakkausselostetta tai myyntipäällystä.
Käsittelyn aikana ei saa tupakoida, juoda tai ruokailla.
Vältä valmisteen pääsyä sormille. Mikäli valmistetta pääsee sormille, pese kädet saippualla ja vedellä.
Pese kädet käytön jälkeen.
Eläinten ja ihmisten, jotka ovat yliherkkiä fiproniilille tai apuaineille (katso kohta 6.1.) pitää välttää
tämän eläinlääkevalmisteen käsittelyä.
Hoidettuja eläimiä ei tule käsitellä ennen kuin antokohta on kuiva, eikä lasten tule antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa ennen kuin antokohta on kuiva. Tästä syystä on suositeltavaa, että eläimiä ei hoideta päivällä vaan aikaisin illalla, eikä äskettäin hoidettujen eläinten anneta nukkua omistajien, varsinkaan lasten kanssa.

Muut varotoimenpiteet
Alkoholi kantaja-aineena saattaa tahrata maalattuja, lakattuja tai muita kodin pintoja tai huonekaluja.

4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)

Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, joka pääasiassa
johtuu kantaja-aineesta.
Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeeen raportoitu ohimeneviä paikallisia ihoreaktioita antokohdassa (hilseilyä, paikallista karvattomuutta, kutinaa, punotusta) ja
yleistä kutinaa tai karvattomuutta. Poikkeustapauksissa on havaittu hypersalivaatiota, ohimeneviä
neurologisia oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta, rauhattomuutta) tai oksentelua käytön jälkeen.

4.7 Käyttö tiineyden ja laktaation aikana

Laboratoriotutkimuksissa fiproniililla ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista tai sikiötoksisista vaikutuksista. Tämän valmisteen turvallisuutta tiineillä ja imettävillä naaraskissoilla ei ole selvitetty. Käytetään tiineyden ja imetyksen aikana ainoastaan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemän hyöty-riskiarvion mukaisesti.

4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

4.9 Annostus ja antoreitti

Antoreitti ja annostus:
Vain ulkoiseen käyttöön. Annostele paikallisesti iholle yksi 0,5 ml pipetti eläintä kohden.

Antotapa:

Lämpömuovatut pipetit:
Pidä pipetti pystyasennossa. Taputa pipetin kapeaa osaa varmistuaksesi, että sisältö on pipetin päärungossa. Katkaise pipetin kärki merkkilinjaa pitkin.

Levitä turkki lapojen välistä siten, että ihon pinta tulee näkyviin. Pipetin kärki asetetaan iholle ja pipettiä puristetaan useita kertoja, jotta sen sisältö valuu suoraan iholle. Toista tämä käsittely yhteen tai kahteen kohtaan kissan selkälinjassa, mieluiten takaraivoon ja lapaluiden väliin.
On tärkeää varmistua siitä, että valmiste annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois, eivätkä eläimet pysty nuolemaan toisiaan hoidon jälkeen.
Liian runsas määrä liuosta antokohdassa voi aiheuttaa sen, että turkki vaikuttaa siinä tahmealta. Turkin normaali ulkonäkö palautuu kuitenkin 24 tunnin kuluessa.

Valkoisia jäämiä voidaan nähdä annostelukohdassa enintään 48 tuntia annostelun jälkeen.

Hoito-ohje:
Optimaalinen kirppu ja/tai puutiaistartunnan hoito-ohje voidaan laatia paikallisen epidemiologisen tilanteen mukaan. Koska turvallisuustutkimuksia ei ole tehty, minimihoitoväli on 4 viikkoa.

4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet), tarvittaessa

Kohde-eläinten turvallisuustutkimuksissa kissoilla, 2 kk ikäisillä ja sitä vanhemmilla ja noin
1 kg painoisilla kissanpennuilla ei havaittu yliannostusoireita, vaikka niissä käytettiin viisinkertaista
suositeltua hoitoannosta (päivittäinen hoitoannos annettiin viitenä peräkkäisenä päivänä) kolmena
peräkkäisenä kuukautena, lukuun ottamatta kerran havaittua kutinaa ja oksentelua. Haittavaikutusten
riski voi lisääntyä yliannostustapauksissa.

4.11 Varoaika Ei oleellinen.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ulkoloislääkkeet paikalliseen käyttöön.
ATCvet-koodi: QP53AX15

5.1 Farmakodynamiikka

Fiproniili on fenyylipyratsolien ryhmään kuuluva insektisidi ja akarisidi. Se salpaa GABA-
kompleksin sitoutumalla kloridikanaviin ja siten tukkimalla kloridi-ionien pre- ja postsynaptisen
kulkeutumisen solukalvojen läpi. Tämä häiritsee hyönteisten ja puutiaisten keskushermoston toimintaa,
mikä johtaa hyönteisten ja puutiaisten kuolemaan.
Fiproniilillä on kissalla sekä insektisidinen että akarisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides spp) ja puutiaisiin (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp. mukaanlukien Ixodes ricinus).
Kirput kuolevat 24 tunnin kuluessa. Puutiaiset kuolevat yleensä 48 tunnin kuluessa jouduttuaan
kosketuksiin fiproniilin kanssa, mutta jos tiettyjen lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus ja
Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole
seuraavien 48 tunnin kuluessa.

5.2 Farmakokinetiikka

In vitro-kokeissa fiproniili metaboloituu pääasiassa maksassa sulfonijohdannaisekseen.
Tällä voi olla rajoitettu merkitys in vivo, koska fiproniili absorboituu kissalla vain vähäisessä määrin.
Fiproniilin pitoisuus turkissa vähenee ajan mittaan.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Butyylihydroksianisoli E320
Butyylihydroksitolueeni E321
Bentsyylialkoholi
Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

6.3 Kestoaika

Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 18 kuukautta.

6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet

Säilytä alle 30 C lämpötilassa. Säilytä kuivassa paikassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus

Lämpömuotoillut pipetit: Valkoinen monikerrosmuovinen kerta-annospipetti, jonka tilavuus
on 0,5 ml.
Valmisteen kanssa kosketuksissa oleva sisäosa on tehty polyakrylonitriilimetakrylaatista.
Valkoinen ulko- osa on polypropyleenia, syklistä olefiinikopolymeeria ja polypropyleenia.
Kotelot: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 tai 150 pipettiä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.
Effipro ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Virbac
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros, Ranska
+ 33 (0)4 92 08 73 04
+ 33 (0)4 92 08 73 48

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) 24801

9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 21.12.2010