Sanimed Anti-Struvite

Sanimed Anti-Struvite is a special diet for cats designed to support the dissolution of slabs. This food produces acidic urine and its magnesium, phosphorus and protein content is low.

Sanimed Anti - Struvite is a diet fodder that is used for the upplösning of urinstenar. Fodret orsakar en sur urin och har et lågt innehåll of magnesium, phosphorus and protein.

Only from veterinarians and pharmacies. Säljs enbart via veterinärer och Apotek.

Pack sizes: 1.5 kg and 4.5 kg

Nutrients / Näringsämnen:
Crude protein / Råprotein 25.0%
Crude fat / Råfett 20,0%
Flaking residue / Raska 4,4%
Crude fiber / Råfiber 2.4%
Moisture / Fuktighet 8.0%
Chloride / Chloride 1,1%
Calcium / Calcium 0.5%
Phosphorus / Phosphorus 0.5%
Sodium / Sodium 0.2%
Potassium / potassium 0.8%
Sulfur 0.2%
Magnesium 0.06%
Vitamins and trace elements / Vitaminer och Minerale
Vitamin A (retinyl acetate) /
Vitamin A (retinylacetat) 16,850 KY / kg
Vitamin D3 (colecalciferol) /
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1,650 KY / kg
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) /
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) 360 mg / kg
Copper (copper (II) sulfate pentahydrate) /
Coppar (coppar (II) sulfate pentahydrate) 8.5 mg / kg
Ammonium chloride (urinary acid builder) 5.000 mg
Lecithin / Lecithin 4.000 mg / kg
DL-methionine / DL-methionine 3.000 mg / kg
Taurine / Taurin 800 mg / kg
Antioxidant / Antioxidant Tocopherol / Tokoferolextract
Ingredients / Tillverkningsämnen:

Rice, poultry fat, tallow, corn gluten, corn, barley, potato protein, potato starch, globe powder, yeast, hydrolyzed chicken, cellulose, salmon oil, potassium chloride, wheat, calcium carbonate.

Ris, fett, fjordfä, talg, majsgluten, majs, korn, potato protein, potatisstärkelse, globinpulver, jäst, hydrolyserad kycklingslever, cellulose, laxole, potassium chloride, self calcium carbonate
Feeding instructions / Bruksanvisningar:

Consult your veterinarian before use. This special diet is given as the only food according to the dosage table. Dosing can be altered to suit your weight control. The daily dose is divided into two or more meals. The recommended operating time is 5 to 12 weeks. The cat should always have fresh water available.

Rådfråga en veterinär före användning. The uterus is provided by said fodder according to the dosing methods. Utfodringen, som delas upp i två eller flera mål per dag, ska anpassas till kattens optimala vikt. The recommendations are for 5 to 12 weeks. The skall alltid has till till the friskt vatten.

Keep cool and dry.
Clean the food and water cup regularly.

Förvaras torrt och svalt.
Rengöra mathoek vattenskålen regelmässigt.

Ris, fett, fjordfä, talg, majsgluten, majs, korn, potato protein, potatisstärkelse, globinpulver, jäst, hydrolyserad kycklingslever, cellulose, laxole, potassium chloride, self calcium carbonate
Feeding instructions / Bruksanvisningar:

Consult your veterinarian before use. This special diet is given as the only food according to the dosage table. Dosing can be altered to suit your weight control. The daily dose is divided into two or more meals. The recommended operating time is 5 to 12 weeks. The cat should always have fresh water available.

Rådfråga en veterinär före användning. The uterus is provided by said fodder according to the dosing methods. Utfodringen, som delas upp i två eller flera mål per dag, ska anpassas till kattens optimala vikt. The recommendations are for 5 to 12 weeks. The skall alltid has till till the friskt vatten.

Keep cool and dry.
Clean the food and water cup regularly.

Förvaras torrt och svalt.
Rengöra mathoek vattenskålen regelmässigt.
Google Translate for Business:Kääntäjän työkalupakkiVerkkosivustojen kääntäjä